W związku z wejściem w życie dnia 25 maja br. nowych przepisów o ochronie danych osobowych w postaci Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO) pragniemy poinformować, że Pani/Pana dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.

Poniżej kilka istotnych informacji o Pani/Pana danych osobowych, zachęcamy do zapoznania się z nimi. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt.

1.      Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Pani/Pana dane osobowe znalazły się w naszej bazie w wyniku złożonego przez Panią/Pana zamówienia na zakup towaru poprzez stronę www:roslinyakwariowe.pl i realizacji tego zamówienia/zamówień przez firmę BETA Beata Mosurek.

Podanie danych osobowych było warunkiem złożenia każdego zamówienia/ zamówień gdyż były one niezbędne do ich realizacji. 

 

2.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest nadal firma BETA Beata Mosurek z siedzibą przy ul. Wielickiej 42A/U1 w Krakowie, 30-552 Kraków, nr NIP 945-103-18-69.

 

Jako administrator danych firma BETA Beata Mosurek przetwarza Pani/Pana dane osobowe w jednym z poniższych celów:

a) sprzedaży i dostawy zamówionego towaru (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

f) reklamacji lub zwrotu zakupionego towaru (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

g) ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

i) dokonywania płatności (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

j) analitycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

k) statystycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

l) archiwalnym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Można skontaktować się z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na nasz adres: BETA Beata Mosurek, ul. Wielicka 42A/U1, 30-552 Kraków lub poprzez wiadomość e-mail na adres: admin@eakwarium.pl

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.

 

3.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez firmę BETA Beata Mosurek do momentu zakończenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

Jako administrator danych osobowych firma BETA Beata Mosurek dołoży wszelkich starań aby czas przechowywania Pani/Pana danych osobowych był jak najkrótszy.

 

4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje pani/Panu prawo do:

a) dostępu do danych osobowych,

b) sprostowania danych osobowych,

c) usunięcia danych osobowych,

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

f) przenoszenia Pana/Pani danych osobowych,

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

5.W przypadku gdy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora (np. w celach marketingowych) lub na podstawie wyrażonej zgody nie będziemy ich dłużej przetwarzać dla wskazanych celów, jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść bezpłatnie sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych gdy: (1) przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją w której się znalazłaś/eś lub (2) Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Sprzeciw możesz wnieść pisząc na adres e-mail: admin@eakwarium.pl

 

6.         Więcej informacji na temat sposobu realizacji Twoich praw określonych w pkt. 5 możesz uzyskać kontaktując się z Administratorem.

7.         Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji,

 

BETA Beata Mosurek

Ul. Wielicka 42A/U1

30-552 Kraków